Sagan om Picasso.

Pablo Picasso var inte bara en av våra största konstnärer, med många strängar på sin lyra. Han var också en kvinnokarl av stora mått. Känd lika mycket som förförare som förgörare.

I Sagan om Picasso får du inte bara följa hans konstnärliga bana, utan också hans beryktade privatliv med kvarlämnade spår av psykiska sönderfall och självmord.

Pablo Picasso (1881-1973). Bilden är tagen 1952.

Pablo Picasso (1881-1973). Bilden är tagen 1952.

Picassos konst kan i början av karriären härledas till olika perioder och konstriktningar. Men redan på 1920-talet hade han börjat måla i den stil som han själv tyckte passa för tillfället. Kubistiskt, surrealistiskt, naturalistiskt... om vart annat. Formellt kom han aldrig att tillhöra någon gruppering. Inte ens kubisterna som han själv var pappa till. Och inte heller surrelisterna, även om många av hans verk skulle passa i det facket.

Välkommen till Picassos värld i text och bild!