Sigrid Hjertén & Isaac Grünewald

Källor och annat av betydelse.

De väsentligaste källorna för min research har varit fyra böcker on Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald av de välrenormerade konsthistorikerna J.P. Hodin, Görel Cavalli-Björkman, Anders Wahlgren ovh Per I. Gedin. Ur dessa har jag också lånat en del bilder och citat, medan texten i övigt är min egen. 


Förutom de här huvudkällorna har också annan litteratur anlitats - böcker, utställningskataloger, tidningsartiklar och  sådant som finns tillgängligt på internet.  


Bilder av parets konstverk har hämtats från auktionssajter på nätet, dels de etablerade som Bukowskis, Stockholms Auktionsverk, Uppsala Auktionskammare, Barnebys m fl, men även auktionsuppföljare som Artnet, LotSearch och Invaluable - de sistnämnda oftast med sämre kvalitet (vilket jag ursäktar). 


Naturligtvis har också många av landets museer bidragit med bilder och annan information, bland andra Moderna Museet, Liljewalchs, Pris Eugens Waldermarsudde, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Skissernas museum (Lund), Sundsvalls museeum (fotoarkiv) och flera andra.

"Isaac Grünewald"av J.P, Hodin-.

"Isaac Grünewalds scenografi" av Eva Sundler. 

"Sigrid Hjertén - En mästerlig kolorist" av Görel Cavalli-Bjökman och Krin Sidén för Prins Eugens Waldermarsudde.

"Sigrid Hjertén" från utställning på Liljevalchs 1995.

"Sigrid Hjertén.- en av Sveriges främsta kvinnliga konstnärer" av Anders Wahlgren.

"Kvinna i avantgardet - Sigrid Hjertén. Liv och verk " av Görel Cavalli-Björkman.

"Sigrid & Isaac" av AndersWahlgren.

"Isaac Grünewald.- Modernist och människa" av Per I. Gedin.

"Den stora färgskrällen - Sigrid Hjertén, Isaac Grünewalds och Leander Engström". från utställning på Liljevalchs kosthall 2008-2009. 

"Isaac Grünewald - Konst och teater" scenografi" från utställning på Prins Eugens Waldermarsudde 2003. 

"Svenska konstnärer i Paris" av Thomas Millroth och Pelle Stackman. scenografi" av Eva Sundler. 

"Från modernism till postmodernism av Folke Edwards 

"Modernismens genombrott Nordiskt måleri 1910-1920", Föreningen Norden. 

"Expressionistisk utställning  1918 - Leander Engström, Sigrid Hjertén-Grünewald Isaac Grünewald" på Liljevalchs konsthall.

"1909 års män", utställnings-katalog 1959 på Lilljevalls konsthall.

"Matisse och expressionismen" av Isaac Grünewald 1944. 

"Sigrid & Isaac", film av Anders Wahlgren.

"Expressionistisk utställning  1918 - Leander Engström, Sigrid Hjertén-Grünewald Isaac Grünewald" på Nationalmuseum.

"Sigrid Hjertén", retrospektiv utstäälning på Moderna museet, 1964.

"Det sjungande trädet", utställning av Isaac Grünewald 1989  på Liljevalchs konsthall.

"En bok som gavs ut i samband med en utställning på Prins Eugens Waldermarsudde 2014. Behandlar bl a mästarens inflytande på sina elever.

En retrospektiv utställning av Isaac Grünewalds målningar på Liljevalchs 1944. 

"Konstnärernas Stockholm, utställning på Liljevalchs 1963 där både Sigrid och Isaac deltog. 

"Den nya renässansen inom konste" - Isaac Grünewalds egen filosofi. 


Brasklapp!


Att följa Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald i tidsordning har medfört en del problem, då båda hade för (o)vana att allför ofta "glömma" datera sina verk. De odaterade verken är ganska många - främst stilleben och landskapsmotiv - så det har varit svårt att placera dem rätt i tiden. Speciellt som de ofta bara gjorde akvareller och skisser från sina resor, för att sedan i hemma i ateljén fullborda sina oljemålningar.


Med berått mod har jag ändå valt att fälla in de  odaterade verken där jag själv tycker att de hör hemma, men ibland kan det ju bli helt fel. Jag hoppas att du har överseende med det och tar tacksamt emot dina rättelser. Naturligtvis är också andra synpunkter välkomna - både ris och ros.peo@capstantia.se